0
Váš nákupný košík je prázdny.

+421 221 201 178

Po - Pia: 8:30 - 17:00

Všetky kategórie

Nákup na splátky prostredníctvom spotrebiteľského úveru

Postup

 • Využite možnosť zaplatiť za tovar prostredníctvom Spotrebiteľského úveru, ktorý je možné využiť na nákup v minimálnej hodnote 100 €.
 • Vyberte si tovar, ktorý si chcete kúpiť. V košíku zvoľte spôsob platby "Nákup na splátky Cetelem“.
 • Pokračujete výberom adresy doručenia, zaškrtnutím súhlasu s pravidlami a podmienkami a stlačením tlačidla „Pokračovať“.
 • Ešte raz si dôkladne skontrolujte Vami zadané údaje a vybraný tovar. Objednávku dokončite stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“.
 • Po potvrdení objednávky si vyberte parametre úveru. Po ich potvrdení budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte jednoduchý, 4-stránkový formulár pre schválenie úveru. Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na www.cetelem.sk/eshop/ziadost, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré Vám bude zaslané e-mailom po odoslaní žiadosti o úver
 • Vyhnite sa povinnosti tlačiť dokumenty a zasielať ich poštou, využite možnosť podpísať zmluvy elektronicky! Po schválení žiadosti si môžete vybrať elektronický podpis zmluvy prostredníctvom dvoch SMS kódov. Všetky potrebné doklady nahráte priamo v zabezpečenej aplikácii spoločnosti Cetelem, vďaka čomu výrazne urýchlite dodanie nakupovaného tovaru o niekoľko dní.
 • Väčšinou do hodiny (v priebehu pracovného dňa) vám príde potvrdenie z Cetelemu o schválení alebo zamietnutí úverovej žiadosti. Pokiaľ bude Váš úver schválený, vytlačte a podpíšte potrebné dokumenty, ktoré pošlete na adresu Cetelem.
 • Pozor! Lehota pre dodanie tovaru začína dňom, kedy od Vás Cetelem obdrží všetky potrebné dokumenty správne vyplnené a podpísané (či už v papierovej forme, alebo elektronicky).

Chcete sa na niečo spýtať? Budeme radi, keď sa na nás obrátite. Všetky otázky vám odpovieme buď na e-mailom na adrese obchod@epenta.sk alebo na telefónnom čísle +421 221 201 178

Doklady potrebné k vybaveniu úveru

 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
 • 1x podpísané Vyhlásenie (poučenie o ochrane a spracovaní osobných údajov)
 • 1x obojstrannú kópiu občianskeho preukazu
 • 1x druhý doklad totožnosti, akceptujeme kópie dokladov: vodičský preukaz, zbrojný pas, cestovný pas, preukaz ZŤP, preukaz ZŤP-S, výmer o dôchodku, doklad o bydlisku – faktúry za energie, telefón, internet, TV, potvrdenie o výške príjmu.

V prípade, ak potvrdíte vo formulári pristúpenie partnera do žiadosti, bude na Zmluve a Vyhlásení označený ako Spoludlžník. V tomto prípade je potrebné, aby podpísal dokumenty a priložil 2 doklady totožnosti, rovnako ako hlavný žiadateľ.

Zamestnanci, ktorých príjem je overiteľný v databáze Sociálnej poisťovne nemusia dokladovať príjem.

Dôchodcovia, ktorých príjem je overiteľný v databáze Sociálnej poisťovne nemusia dokladovať príjem.

Klienti, vymenovaní nižšie budú po odoslaní žiadosti vyzvaní zo strany Cetelemu na zdokladovanie príjmu zaslaním príslušných dokladov.

Zamestnanci, ktorých zamestnávatelia majú vlastný odvodový systém (napr. policajti, vojaci, hasiči, colníci):

 • výplatná páska za posledné 3 výplatné obdobia alebo
 • výpis z osobného účtu za posledné 3 kalendárne mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
 • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa za minimálne posledné 3 mesiace nie staršie ako 30 dní

Výsluhoví dôchodcovia:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer) alebo
 • potvrdenie z pošty, alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Podnikatelia (SZČO):

 • originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
 • kópia posledného daňového priznania
 • posledné 3 výpisy z účtu

Konateľ / Spolumajiteľ firmy:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
 • Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako: Základ dane – daň na úhradu /12

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru:

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

Cudzinec – len ak má povolenie na trvalý pobyt/ pobytový preukaz občana EU a ak je zamestnaný na území SK, CZ, AT,HU a PL:

 • Pri vypĺňaní Žiadosti o úver sa zadáva namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov
 • Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre klientov pracujúcich na území Schengenského priestoru – viď. vyššie.

Ak sa rozhodnete pre papierovú verziu zmlúv, po vytlačení ich posielajte poštou na adresu:

 • BNP Paribas Personal Finance, SA
 • Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Pokiaľ bola Vaša žiadosť o úver schválená a boli nám poslané potrebné doklady, spoločnosť Cetelem nás bude informovať o možnosti odblokovať objednávku.